Styczyńskiego 18,
Litewska 22

32 2851056 | 601416624
biuro@os-altis.pl

  PRACUJĄCY UCZĄCY SIĘ (szkoła dzienna)
SIŁOWNIA – abonament miesięczny 85 złotych 79 złotych
SIŁOWNIA – abonament tygodniowy 30 złotych 27 złotych
SIŁOWNIA – wstęp jednorazowy 14 złotych 14 złotych
SIŁOWNIA – abonament 6-mies. 474 złote 438 złotych
SIŁOWNIA – abonament roczny 888 złotych 792 złote
 
 
*Elastyczny cennik umożliwia trenowanie przez wybraną ilość dni, np. cena karnetu dla osoby pracującej od 15 do 31 dnia miesiąca wynosi jedyne 60 zł.

PRACUJĄCY           UCZĄCY SIĘ  
Dzień miesiąca Cena (zł.)         Dzień miesiąca  Cena (zł.) 
1 85         79
2 85         79 
3 85         79 
4 85         79 
5 85         79 
6 84         78 
7 83         77 
8 81         75 
9 78         73 
10 75         10  71 
11 72         11  69 
12 69         12  67 
13 66          13  65 
14 63          14  62 
15 60          15  59 
16 57          16  56 
17 54          17  53 
18 51          18  49 
19 48          19  46 
20 45          20  43 
21 42          21  40 
22 39          22  37 
23 36         23  34 
24 33          24  30 
25 30          25  27 
26 28          26  26 
27 26          27  25 
28 24          28  23 
29 21          29  20 
30 16          30  16 
31 14          31  14